cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

EN PL

Odnowienie Akredytacji Tutorskiej

Dla zagwarantowania najwyższego poziomu merytorycznego uczestnikom programu Akredytacji Tutorskiej,  pozwala on na odnowienie akredytacji po upływie 4 lat od dnia rozpoczęcia szkolenia w ramach programu Akredytowany Praktyk Tutoringu. 

Celem odnowienia akredytacji  jest utrzymanie optymalnego poziomu merytorycznego poprzez udokumentowaną aktywność tutorską oraz nieustanne pogłębianie własnej wiedzy i doświadczeń.

Warunkiem spełnienia kryterium dla odnowienia akredytacji jest  udokumentowana aktywność tutorska w trakcie 4 lat od dnia rozpoczęcia szkolenia w ramach programu Akredytowany Praktyk Tutoringu.  Dla oceny aktywności opracowano kryteria, którym przyporządkowano określone wagi punktowe /patrz: tabela - kryteria oceny/.

Dla odnowienia Akredytacji Tutorskiej wymagamy  udokumentowanej aktywności  na poziomie 100 punktów /w okresie 4 lat/

 

TABELA - KRYTERIA OCENY

Liczba punktów Rodzaj aktywności oferowanych przez Collegium Wratislaviense Potwierdzenie aktywności
20 Udział w Ogólnopolskim  Kongresie Tutoringu (1x bezpłatnie dla APT) Zaświadczenie udziału 
10 Superwizja indywidualne (każda rozpoczęta godzina) Zaświadczenie udziału
20 Superwizja grupowa (min 16h szkoleniowych) Zaświadczenie udziału
20 Udział w specjalistycznym szkoleniu (min. 16 h) z obszaru rozwoju osobistego Zaświadczenie udziału
60 Udział w specjalistycznym szkoleniu (min. 40 h) z obszaru rozwoju osobistego Zaświadczenie udziału
10 Dostęp roczny do treści ze STREFY PREMIUM na tutoringu.edu.pl faktura
zakupu
10 Udział w spotkaniu networkingowym wyłącznie dla APT (1 edycja w okresie odnowienia akredytacji)   Zaświadczenie udziału
20 Udokumentowana praktyka tutorska (za każdych 2 podopiecznych w okresie odnowienia akredytacji) Opis procesu w formie historii tutorskiej z załącznikami*
2 Rozwój osobisty poprzez studiowanie rekomendowanych publikacji i  filmów. Do wyboru z propozycji pod tabelą. Dopuszczalny limit to 10 pkt w okresie odnowienia akredytacji  Notatka 120 -300 słów, odpowiadająca na pytanie: Jakie wnioski i refleksje dla pracy tutorskiej lub własnego rozwoju osobistego i życia wynoszę z danego filmu lub książki.
Liczba punktów Rodzaj pozostałych, dopuszczonych aktywności Potwierdzenie aktywności
10 Udział w konferencji naukowej dotyczącej  tutoringu o zasięgu krajowym lub miedzynarodowym Zaświadczenie udziału 
15 Wystąpienie na konferencji naukowej dotyczącej tutoringu o zasięgu krajowym lub miedzynarodowym Zaświadczenie udziału i wystąpienia 
10 Publikacja artykułu dotyczącego tutoringu w czasopiśmie branżowym  Scan publikacji wraz z podpisem autora
20 Publikacja artykułu dotyczącego tutoringu w czasopiśmie  naukowym Scan publikacji wraz z podpisem autora
10 Przetłumaczenie obcojęzycznej publikacji branżowej lub naukowej na temat tutoringu (min. 2 strony) Scan publikacji wraz z podpisem autora
5 Udział w zewnętrznym spotkaniu branżowym dotyczącym tutoringu (min 3h) nie dotyczy spotkań wewnętrznych Zaświadczenie udziału 

 

*Opis procesu w formie historii tutorskiej z załącznikami powinien zawierać: 

 • Opis historii (3500 - 4000 znaków). Historia powinna zawierać: opis celów tutoringu z podopiecznym, sposoby ich realizacji, wykorzystane narzędzia, uzyskane efekty, napotkane trudności i sposoby poradzenia sobie z nimi, wnioski z procesu tutorskiego dla własnego rozwoju tutorskiego.
 • Co najmniej dwa wytwory  powstałe podczas tutoringu np. plan procesu tutorskiego, esej, wypełnione narzędzie lub inne wytwory.

 

W celu udokumentowania aktywności tutorskiej dla celów odnowienia akredytacji  należy na bieżąco uzupełniać KARTĘ AKTYWNOŚCI TUTORSKIEJ .

 • POBIERZ Kartę Aktywności Tutorskiej
 • POBIERZ Instrukcję prowadzenia Karty Aktywności Tutorskiej

Po okresie 4 lat od daty wystawienia Świadectwa Akredytacji należy dokument przedstawić do weryfikacji. Po otrzymaniu pozytywnej weryfikacji akredytacja zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 4 lata.

 

LISTA REKOMENDOWANYCH LEKTUR I FILMÓW:

FORMACJA HUMANISTYCZNA TUTORA 

LEKTURY

 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska
 • Platon, Gorgiasz
 • Seneka, Listy moralne do Lucyliusza
 • Baltazar Gracjan, Wyrocznia podręczna i sztuka roztropności
 • Viktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu
 • C.S. Lewis, Cztery miłości
 • C.S. Lewis, Problem cierpienia
 • R. M. Rilke, Listy do młodego poety
 • J.H. Newman, Idea uniwersytetu
 • E. Gombrich, O sztuce
 • Zbigniew Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie
 • Peter Kreeft, Zanim odejdę. O tym, co naprawdę ważne
 • W. Tatarkiewicz, Dzieje 6 pojęć


FILMY

 • Misja - reż. Roland Joffe (1986)
 • Ofiarowanie - reż. Andriej Tarkowski (1986)
 • Uczta Babette - reż. Gabriel Axel (1987)
 • Oto jest głowa zdrajcy - reż. Fred Zinnemann (1966)
 • Gandhi - reż. Richard Attenborough (1982)
 • Do widzenia chłopcy - reż. Louis Malle (1987)
 • Dersu Uzała - reż. Akira Kurosawa (1975)
 • Rydwany ognia - reż. Hugh Hudson (1981)
 • Życie jest cudowne - reż. Frank Capra (1947)
 • Odyseja kosmiczna 2001 - reż. Stanley Kubrick (1968)
 • To wspaniałe życie – reż. Frank Capra (1946)
 • Osiem i pół – reż. Federico Fellini (1962)


Tutoring – ogólnie

 • Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, pod red. P. Czekierdy, B Fingasa, M. Szali, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015
 • Tutoring jako spotkanie. Historia indywidualnych przypadków, pod red. B. Karpińskiej-Musiał, M. Panońko, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, pod red. M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zambrzuskiej, Wrocław 2009.
 • Tutoring, W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Warszawa 2007.
 • Kordziński Jarosław, Nauczyciel, trener, coach. ABC. A Wolters Kluwer business. Warszawa 2013.
 • Nowoczesny wychowawca - Tutor, Mentor, Coach. pod red. J.Bachałowicz i A. Rowickiej, WSP Warszawa 2013.
 • Karpińska-Musiał, B. Tutoring akademicki jako rekonstrukcja relacji Uczeń-Mistrz wobec umasowienia kształcenia wyższego. w: Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2/40/2012, s.55-70.
 • Kształcenie nauczycieli. Modele-tendencje-wyzwania wielokulturowej rzeczywistości. pod red. E. Żmijewskiej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012.
 • P. Czekierda, B. Fingas, Tutoring i mentoring - doświadczenia Collegium Wratislaviense [w:] Mentoring. Teoria - praktyka - studia przypadków, red. M. Sidor-Rządkowska, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Psychologia pozytywna

 • Martin E. P. Seligman, Prawdziwe szczęście, Media Rodzina, Poznań 2005.
 • Martin E. P. Seligman, Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań 2002
 • Bożena Gulla, Kinga Tucholska, Psychologia pozytywna: Cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposoby ich realizacji, Instytut Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie. Wyd. KUL 2007.
 • Alex Linley, Joseph Stephen: Psychologia pozytywna w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Mihály Csíkszentmihályi: Przepływ: jak poprawić jakość życia: psychologia optymalnego doświadczenia, Biblioteka Moderatora, Taszów 2005.
 • Dauber Heinrich, Obszary uczenia się w przyszłości. Perspektywy pedagogiki humanistycznej. Impuls Kraków 1997.

Etyka cnót, personalizm

 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska - różne wydania
 • Platon, Gorgiasz, Państwo (ks. I i II) - różne wydania
 • Jacek Woroniecki, Wychowanie człowieka, Kraków 1961.
 • Jacek Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, tomy I-II, Lublin 1995.
 • Jacek Jaśtal, Natura cnoty, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.
 • Michał Głowala, Łatwość działania. Klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce, Lublin 2013.
 • John Finnis, Prawo naturalne i uprawnienia naturalne, Warszawa 2001.
 • Beata Ecler, Rodzinne wychowanie do wysiłku. Katowice 2001.
 • Mitch Albom, NIezapomniana lekcja życia. Wtorki z Morriem. Bertelsmann Media 1997.
 • Sujak, Elżbieta, Rozważania o ludzkim rozwoju. Znak, Kraków 1992.

Coaching

 • Coaching: teoria, praktyka, studia przypadków, pod red. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 • Mentoring: teoria, praktyka, studia przypadków, pod red. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 • Coaching. Podstawy umiejętności, Jenny Rogers, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 • Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju, Łukasz Marciniak, Sylwia Rogala-Marciniak, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

Praca z talentami

 • Marcus Buckingham, Wykorzystaj swoje silne strony, MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Richard N. Bolles, Jakiego koloru jest Twój spadochron? Praktyczne doradztwo dla poszukujących pracy i chcących zmieniać zawód, Studio Emka 2011.
 • Concepts of Giftedness, red. Robert J. Sternberg, 2005
 • Jesper Juul, Your competent child. Towards New Basic Values for the Family. Farrar, Straus, Giroux, New York 1995.

Esej, praca z tekstem ( PROPOZYCJE DLA STA)

 •  Howarth David, Dyskurs. Oficyna Naukowa Warszawa 2008.
 • Elżbieta Wolicka, Narracja i egzystencja. Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Retoryka. pod red. M. Barłowskiej, A. Budzyńskiej-Dacy, P. WIlczka, PWN Warszawa 2009.

Jak napisać esej? http://www.wspkorczak.eu/download/siroz/zanim_napiszesz_esej_2013.pdf

Motywacja, informacje zwrotne

 • Ayelet Fishbach, Tal Eyal, and Stacey R. Finkelstein, How Positive and Negative Feedback Motivate Goal Pursuit - link
 • Falko Rheinberg: Psychologia motywacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 • Robert Franken: Psychologia motywacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Wdrażanie zmiany do organizacji

 • Peter Senge, Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer, Warszawa 20012
 • Simon Sinek, Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania, Wydawnictwo Helion, 2013.
 • Pablo Cardona, Carlos Rey, Zarządzanie poprzez misje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 • Ryszard Stocki, Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 • Adamska, Krystyna. Świat organizacji racjonalnej. Komunikacja - Wiedza - Relacje. Smak SŁowa: Sopot 2013.
 • Szaban, Jolanta. Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi. Warszawa 2003.

Przywództwo / mistrzostwo osobiste

 • Stephen R. Covey, Zasady skutecznego przywództwa, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2004.
 • Barbara Schneider, Niegrzeczne dziewczynki robią karierę, Warszawa 2010  
 • R. Boyatzis, A. McKee, D. Goleman, Obudź w sobie na nowo pasję do pracy, HBRP 12.2007
 • Robert S. Kaplan, Jak w stu procentach zrealizować swój potencjał, HBRP 07-08.2008
 • Bill George, Diana Mayer, Andrew N. McLean, Peter Sims, Przywództwo oparte na autentyczności, HBR.

Idea uniwersytetu

 • Allan Bloom, Umysł zamknięty, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Martha C. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, Wydawnictwo DSW, Wrocław 2008.
 • J.G. Wissema, Uniwersytet Trzeciej Generacji. Uczelnia XXI wieku, Wydawnictwo Zante, Wrocław 2009.
 • George Steiner, Nauki mistrzów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.

 

Aktualności

Wydarzenia

Akredytacja Tutorska dla tutorów
Znajdź tutora
Akredytacja Tutorska dla placówek
Znajdź placówkę

STREFA PREMIUM

Odbierz dostęp do strefy z inspirującymi materiałami PREMIUM

zyskujesz

 • Dostęp do niepublikowanych filmów video i prelekcji Kongresów Tutoringu 
 • Możliwość zapoznania się z wystąpieniami i prezentacjami naszych trenerów 
 • Rekomendowane artykuły i wybrane rozdziały naszych wydawnictw
 • Konkretne narzędzia do pracy z podopiecznymi z opisem lub komentarzem 

zacznij korzystać ze strefy PREMIUM

Zarejestruj się Zaloguj się

STREFA TUTORA

Dołącz do bazy Akredytowanych Praktyków Tutoringu

zyskujesz

 • bezpłatną wizytówkę prezentującą Twoją osobę jako Tutora
 • możliwość nawiązania kontaktów dzięki opcji wyszukiwania Tutorów
 • wsparcie promocyjne w Twojej działalności Tutorskiej 
 • możliwość współtworzenia materiałów na stronie tutoring.edu.pl 

zacznij korzystać ze STREFY TUTORA

Zarejestruj się Zaloguj się

Zaufali nam

Newsletter

Cookies     © Collegium Wratislaviense. Szkolenia dla edukacji i biznesu - tutoring, mentoring, przywództwo.
Projekt strony: Empirium Consulting