cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

EN PL

PROGRAM Akredytowany Praktyk Tutoringu - ścieżka po ST

Akredytacja Tutorska – Akredytowany Praktyk Tutoringu, jest autorskim programem kształcenia, stanowiącym następny stopień w rozwoju kariery zawodowej tutorów. Program Akredytacji Tutorskiej odpowiada na zgłaszaną przez wielu tutorów, absolwentów Szkół Tutorów potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i umiejętności tutorskich z naciskiem na praktyczną stronę metody, przy jednoczesnym tworzeniu przestrzeni dla tutoringu na polskim rynku edukacyjnym. Program Akredytacji Tutorskiej to również proces wyznaczania standardów dla zawodu tutora. 

CELE PROGRAMU:

Przygotowany przez nas innowacyjny, autorski program Akredytacji Tutorskiej kładzie nacisk na praktyczny wymiar tutoringu,   a jego celem jest wsparcie tutorów w realizacji samodzielnych projektów tutorskich w ich środowiskach,  przygotowanie ich do roli konsultantów tutoringu a także wsparcie w budowaniu marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym. Cele te realizujemy poprzez:

 • Intensywną praktykę tutorską: każdy uczestnik Programu Akredytacji Tutorskiej zrealizuje dwa projekty tutorskie (liczące minimum 8 tutoriali) z podopiecznymi (uczniami lub studentami) ze swojego środowiska.
 • Indywidualną superwizję pracy tutorów uczestniczących w Programie: każdy tutor weźmie udział w minimum 4 sesjach indywidualnych superwizyji. 
 • Przekazanie nowej wiedzy oraz trening nowych narzędzi tutorskich.
 • Pogłębione analizy przypadków tutorskich poprez grupową superwizję. 
 • Samodoskonalenie pracy własnej w zgodzie z kodeksem etycznym tutora.
 • Pogłębienie refleksji nad tożsamością tutora oraz własnej samoświadomości.
 • Nabycie umiejętności budowania marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym.
 • Analiza możliwości rynkowych dla zawodu tutora, nakreślenie możliwości biznesowych uczestników programu oraz wypracowanie profili i ofert tutorskich na ogólnopolskim portalu tutoring.edu.pl.
 • Zestaw gotowych narzędzi wspierający tutora w pracy z podopiecznym.

 

SUPERWIZJE:

Każdy uczestnik programu będzie zobligowany do przeprowadzenia dwóch cykli tutorskich z dwoma różnymi podopiecznymi, każdy składający się z przynajmniej 8 spotkań. W czasie pracy tutorskiej uczestnik będzie pod opieką superwizora, który będzie wspierał tutora w pracy z podopiecznym oraz pomagał mu w rozwoju tutorskim. W tym  celu zakładamy realizację 4 godzin indywidualnych superwizji. 

Indywidualne sesje z superwizorem dadzą uczestnikom:

 • możliwość uczenia się oraz rozwoju dostosowanego do konkretnych potrzeb uczestników i okoliczności prowadzenia tutoriali;
 • zbudowanie otwartej i opartej na zaufaniu relacji;
 • motywację do utrzymania wysokiej jakości prowadzonych tutoriali;
 • poszukiwanie autorskich rozwiązań, zwiększanie biegłości, kreatywności, pewności oraz uważności w roli tutora.
 • refleksję nad wartościami w tutoringu oraz zagadnieniami etycznymi.

 

REZULTATY I KORZYSCI:

Udział w Programie Akredytacji Tutorskiej jest ważnym krokiem w rozwoju osobistym i profesjonalnym tutora. Program, dzięki połączeniu praktyki tutorskiej, warsztatów, wymiany doświadczeń oraz indywidualnej superwizji, umożliwi osiągnięcie następujących rezultatów:

 • możliwość poprowadzenia własnych tutoriali przy wsparciu tutora-superwizora: zrealizowanie dwóch pełnych cykli tutorskich z dwoma różnymi podopiecznymi;
 • uzyskanie informacji zwrotnej na temat mocnych i słabych stron pracy tutorskiej oraz zbudowanie osobistego planu rozwoju tutorskiego;
 • zdobycie pogłębionej wiedzy o metodzie tutoringu i znajomość zaawansowanych narzędzi tutorskich;
 • osobiste doświadczenie edukacji spersonalizowanej w relacji ze swoim tutorem-superwizorem;
 • poznanie innych pasjonatów i praktyków tutoringu, możliwość uczenia się razem z nimi i wymiany doświadczeń podczas szkoleń i Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu;
 • pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem marki własnej jako tutora na rynku edukacyjnym a także umiejętność analizy rynku pod kątem rozwoju własnych projektów tutoringowych.
 • uzyskanie Świadectwa Akredytacji oraz wpis do bazy i wyszukiwarki Akredytowanych Tutorów na www.tutoring.edu.pl

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO AKREDYTACJI TUTORSKIEJ:

Program Akredytacji Tutorskiej  jest przeznaczony  dla:

 • Absolwentów Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense (kurs 64h).
 • Absolwentów innego udokumentowanego, specjalistycznego szkolenia z zakresu tutoringu /minimum 56h szkoleniowych/. Szczegółowe wymagania dla tych kandydatów dostępne --> KLIK

 

PROGRAM AKREDYTACJI TUTORSKIEJ - ŚCIEŻKA PO ST: 

MODUŁ I/ 1 zjazd dwudniowy, 16h 

 

 • GRUPOWE SUPERWIZJE

Moduł ma na celu wymianę doświadczeń po przeprowadzonych spotkaniach tutorskich z uczniem, studentem oraz umożliwia uczestnikom uzyskania wsparcia w trudnych sytuacjach, z którymi się spotykają. Superwizje grupowe są również przestrzenią na znalezienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które pojawiają się w praktyce tutorskiej.

 • KOMUNIKACJA W TUTORINGU 

Komunikacja w tutoringu – moduł ma na celu poznanie i przećwiczenie modeli komunikacyjnych znajdujących najczęstsze zastosowanie w tutoringu. Obejmuje On przede wszystkim zagadnienie związane z aktywnym słuchaniem, udzielania konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej, rozwijania umiejętności prowadzenia dialogu i dyskusji oraz rozbudzania w sobie wspierającej empatii. Omawiane kompetencje komunikacyjne umożliwiają skuteczne nawiązanie relacji z podopiecznym i motywowanie go do rozwoju.

 • GRANICE W TUTORINGU I ASERTYWNOŚĆ

Moduł ma na celu przećwiczenie umiejętności stawiania granic w relacji tutor-student oraz nauczenie się rozpoznawać, kiedy te granice są przekraczane. Moduł obejmuje również zagadnienie  asertywności jako metody oraz pomaga sprecyzować, nad jakimi obszarami tutor może pracować, a jakich zagadnień nie powinien poruszać.

 

MODUŁ II / 1 zjazd dwudniowy, 16h

 

 • PODEJMOWANIE DECYZJI

Moduł ma na celu przećwiczenie narzędzi, dzięki którym tutor może efektywnie pomagać podopiecznym w podejmowaniu ważnych decyzji rozwojowych, edukacyjnych i naukowych, ustalaniu kryteriów, które pozwalają na podejmowanie działań i wyzwań w zgodzie z własnymi wartościami i priorytetami.

 • PYTANIA ZNACZĄCE W TUTORINGU 

Moduł mający na celu pogłębioną pracę z pytaniami jako podstawowym narzędziem pracy w procesie tutorskim. Obejmuje swoim zakresem zarówno konstruowanie pytań zgodnie z potrzebami ucznia, studenta, jak i zadbaniem o ich celowość i efektywność.

 • MOTYWACJA WEWNĘTRZNA 

Moduł mający na celu przygotowanie tutorów do prowadzenia dialogu motywującego z podopiecznym z wykorzystaniem pytań i narzędzi rozwojowych.

 

MODUŁ III / 1 zjazd dwudniowy, 16h

 

 • NARZĘDZIA ROZWOJOWE I PRACA PROJEKTOWA 

Moduł ma na celu wyposażyć tutorów w dodatkowe pomysły na prowadzenie atrakcyjnych i angażujących studenta spotkań tutorskich.

 • KODEKS ETYCZNY TUTORA

Moduł ma na celu zapoznanie się i zrozumienie podstawowych zasad etycznych w pracy tutora oraz nabycie umiejętności podejmowania decyzji w przypadku dylematów etycznych, z którymi spotyka się tutor.

 • TOŻSAMOŚĆ TUTORA

Celem modułu jest podjęcie refleksji nad osobą tutora – w kontekście wartości, misji i tożsamości tutora. Umożliwia on podjęcie przez uczestników głębokiej autorefleksji nad sobą w roli tutora, co skutkuje pogłębieniem własnej samoświadomości.

 • BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ TUTORA 

Moduł ma na celu zdefiniowanie własnej marki jako tutora, wypracowanie sposobów budowania pozycji na rynku edukacyjnym, rozwijania komercyjnej oferty tutorskiej oraz jej promowania. Efektem modułu jest wypracowanie profili i ofert tutorskich uczestników na portalu ogólnopolskim tutoring.edu.pl

 

MODUŁ IV / indywidualne superwizje, 4h

Każdy uczestnik programu będzie zobligowany do przeprowadzenia dwóch cykli tutorskich z dwoma różnymi podopiecznymi, każdy składający się z przynajmniej 8 spotkań. W czasie pracy tutorskiej uczestnik będzie pod opieką superwizora, który będzie wspierał tutora w pracy z podopiecznym oraz pomagał mu w rozwoju tutorskim. W tym  celu zakładamy realizację 4 godzin indywidualnych superwizji. 

 

OCENA WIEDZY

Podczas trwania szkolenia będzie dokonywana weryfikacja postępów nauczania.w ramach programu Akredytacji Tutorskiej. W czasie trawnia programu będą realziowane dwie formy oceny:

 • STUDIUM PRZYPADKU

Napisanie i rozwiązanie studium przypadku z zakresu praktyki tutorskiej - według metodologii przedstawionej w trakcie szkolenia.

 • VIDEO LUB AUDIO ZE SPOTKANIA TUTORSKIEGO

Nagranie (video lub audio) przeprowadzonego przez siebie spotkania tutorskiego z podopiecznym. Spotkanie (lub jego fragment) powinien trwać minimum 20, a maksimum 45 min. Nagranie zostanie omówione z tutorem-superwizorem, który udzieli Kandydatowi do akredytacji informacji zwrotnej. Należy pamiętać, że nagranie spotkania powinno odbyć się po uzyskaniu zgody podopiecznego oraz jego rodziców (w przypadku osoby niepełnoletniej). Collegium Wratislaviense gwarantuje, że nie zostanie ono upublicznione ani wykorzystane do jakichkolwiek celów bez wiedzy i zgody podopiecznego i/lub jego rodziców

 

ZAKOŃCZENIE PROCESU AKREDYTACJI

Zakończeniem procesu akredytacji jest uroczysty odbiór świadectw akredytacyjnych, który będzie miał miejsce podczas Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu. Każdy Akredytowany Praktyk Tutoringu ma zagwarantowany jednorazowy, bezpłatny udział w tym wydarzeniu.

ODNOWIENIE AKREDYTACJI

Dla zagwarantowania najwyższego poziomu merytorycznego uczestnikom programu Akredytacji Tutorskiej,  pozwala on na odnowienie akredytacji po upływie 4 lat od dnia rozpoczęcia szkolenia w ramach programu Akredytowany Praktyk Tutoringu. 

Celem odnowienia akredytacji  jest utrzymanie optymalnego poziomu merytorycznego poprzez udokumentowaną aktywność tutorską oraz nieustanne pogłębianie własnej wiedzy i doświadczeń.

Warunkiem spełnienia kryterium dla odnowienia akredytacji jest  udokumentowana aktywność tutorska w trakcie 4 lat od od dnia rozpoczęcia szkolenia w ramach programu Akredytowany Praktyk Tutoringu na poziomie 100 pkt.   Dla oceny aktywności opracowano kryteria, którym przyporządkowano określone wagi punktowe /patrz: tabela - kryteria oceny/.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Szkolenie składa się z czterech modułów.
 • Trzy moduły realizowane są w formie dwudniowych zjazdów
 • Czwarty moduł to indywidualne superwizje w ilości  4 godzin do wykorzystania w trakcie trwania szkolenia.
 • Zajęcia odbywają się w godzinach 11-18 w pierwszym dniu oraz 9-16 w drugim dniu.
 • Koszt udziału nie zawiera noclegów ani wyżywienia.
 • Aby otrzymać świadectwo akredytacyjne uczestnik musi zrealizować wszystkie cztery moduły i otrzymać pozytywną ocenę superwizora. Dla celów akredytacji wymagamy obecności na zajęciach w wysokości min. 40h szkoleniowych (możliwość absencji do 8h szkoleniowych).

 

MIASTA I TERMINY ZJAZDÓW

Warszawa: 27-28.04.2019, 15-16.06.2019, 21-22.09.2019, superwizje REJESTRACJA 

Kraków:   27-28.04.2019, 15-16.06.2019, 21-22.09.2019, superwizje REJESTRACJA 

 

CENY I PROMOCJE

 • Cena superpromo od 1990 zł
 • Możliwość zniżki 300 z przy zapisie 3 osób z jednej instytucji /zniżka po 100 zł na osobę/
 • Możliwość zniżki 300 zł przy równoczesnym zapisie do programu Szkoły Tutorów i Akredytacji Tutorskiej /program rozpoczyna się po zakończeniu Szkoły Tutorów I stopnia. Zniżka 300 zł zostanie odliczona od ceny programu Akredytacji Tutorskiej/. 

           Cena obejmuje:

 • Realizację zajęć programu akredytacyjnego zakończonego oceną wiedzy przez superwizora. 
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Uczestnictwo w Ogólnopolskim Kongresie Tutoringu.
 • Świadectwo akredytacji w oprawie.
 • Prezentację w bazie Akredytowanych Praktyków Tutoringu                        
 • Możliwość dostępu do dedykowanej platformy edukacyjnej
 • Możliwość odnowienia akredytacji po upływie 4 lat.

 

KONTAKT

 Dorota Wlaźlak

dorota.wlazlak@cw.edu.pl
+48 795 946 427

 

Aktualności

Wydarzenia

Akredytacja Tutorska dla tutorów
Znajdź tutora
Akredytacja Tutorska dla placówek
Znajdź placówkę

STREFA PREMIUM

Odbierz dostęp do strefy z inspirującymi materiałami PREMIUM

zyskujesz

 • Dostęp do niepublikowanych filmów video i prelekcji Kongresów Tutoringu 
 • Możliwość zapoznania się z wystąpieniami i prezentacjami naszych trenerów 
 • Rekomendowane artykuły i wybrane rozdziały naszych wydawnictw
 • Konkretne narzędzia do pracy z podopiecznymi z opisem lub komentarzem 

zacznij korzystać ze strefy PREMIUM

Zarejestruj się Zaloguj się

STREFA TUTORA

Dołącz do bazy Akredytowanych Praktyków Tutoringu

zyskujesz

 • bezpłatną wizytówkę prezentującą Twoją osobę jako Tutora
 • możliwość nawiązania kontaktów dzięki opcji wyszukiwania Tutorów
 • wsparcie promocyjne w Twojej działalności Tutorskiej 
 • możliwość współtworzenia materiałów na stronie tutoring.edu.pl 

zacznij korzystać ze STREFY TUTORA

Zarejestruj się Zaloguj się

Zaufali nam

Newsletter

Cookies     © Collegium Wratislaviense. Szkolenia dla edukacji i biznesu - tutoring, mentoring, przywództwo.
Projekt strony: Empirium Consulting